ODPOVĚDI

Vaše odpovědi na soutěžní otázky (včetně jména a příjmení) zasílejte na soutez@vunevina.cz

Užijte si kilowatthodinobraní!

V čase, kdy se sklízí to nejlepší z úrody, můžete sklízet i vy. V rámci kilowatthodinobraní s PRE můžete vyhrát... Stačí správně odpovědět na naše tři soutěžní otázky.

 

Soutěžní otázky:

1/ Co znamená zkratka PRE? 

2/ Jak se jmenuje unikátní tarif, který PRE v těchto dnech nabízí?  Vyberte správnou možnost: Bonus2010, Bakchus2010, Bambus2010

3/ Každou kolikátou hodinu silové elektřiny v rámci zmíněného tarifu budete mít zdarma?


Ze správných odpovědí zvolíme 3 vítěze! První z nich získá krásnou sadu VŮNĚ VÍNA 24 DUO, ostatní pak sadu VŮNĚ VÍNA - 6 ZÁKLADNÍ SET.

Soutěž probíhá do konce října 2010.

Pravidla soutěže:

1. Organizátor a partneři soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Belmont s.r.o. Partnerem soutěže je společnost PRE - Pražská energetika a.s. Správcem osobních dat pro účely soutěže je společnost Remmark, a.s.

2. Termín trvání soutěže
Soutěž probíhá od 1. 8. 2010 do 31. 10. 2010.

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní odpověď a uvede svou platnou emailovou adresu a své celé jméno. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a, všechny osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které k okamžiku zahájení soutěže nedovrší 18 let věku.

4. Mechanismus soutěže
Soutěž funguje na principu odpovědi na 3 vědomostní otázky. Ze správných odpovědí budou vybráni 3 vítězové.

5. Způsob vyhodnocení
Soutěžní materiály jsou vyhodnoceny najednou na závěr soutěže, t.j. 1. listopadu 2010.


6. Obecné podmínky soutěže
Výherci budou o výhře vyrozuměni emailem. Ceny budou předány výhercům poštou nebo po vzájemné dohodě jinak. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v zaslaném emailu organizátorům soutěže, za účelem vyhodnocení této soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Remmark, a.s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.